75-bollars bingo

Detta är den vanligaste bingoversionen i USA. Här är det de klassiska kolumnerna med B I N G O och en spelplan med 25 nummer (5 x 5) med en friruta i mitten används. På varje bingobricka finns det tre stycken spelplaner. Vinnaren är den som först uppnår det mönster som ger vinst eller hel bricka om detta är målet.