80-bollars bingo

Detta är inte så vanligt bingospel, det används ibland som ett sidospel till de andra bingovarianterna. Här skiljer sig bingobrickorna från de andra varianterna. Sifferrutorna är i fyra kolumner och fyra rader istället för det brukliga fem. Varje kolumn har sin egen färg.

Anledningen till att 80-bollars bingo ibland används som ett sidospel är att det går snabbt att spela då det är färre antal rutor. Precis som de flesta bingovarianter så gäller det att uppnå ett förutbestämt mönster för att vinna. Det kan till exempel vara ett kryss, fyra hörn eller en eller flera rader.