Klassisk bingo

Klassisk bingo är den vanligaste bingovarianten. Här köper man sin bingobricka och spelar tills någon fått fem i rad; vågrätt, lodrätt eller diagonalt. Denna ropar BINGO och är då vinnaren av spelomgången. En vanlig bingobricka innehåller 25 nummer (5 lodrätt och 5 vertikalt) och siffrorna sträcker sig mellan 1 och 75.

En del spelvarianter av klassisk bingo spelar man tills ett visst antal nummer är uppropade, därmed kan flera bli vinnare i samma spelomgång.